BATMAN UN HEROS JUNGLE SURPUISSANT ! BUILD ARENA OF VALOR

Batman Arcanas & Arsenal : https://www.papyswarriors.com/blog/arena-of-valor/build-batman-jungler-early-game-surpuissant-arena-of-valor.html
Secrets de l'armure ► AoV https://youtu.be/TOX-wUFke9c

vidéo rayven Arena Of Valor Batman Build Batman Build AoV